İlimiz Merkez ve İlçe Vergi Daireleri/ Malmüdürlüklerine Kayıtlı Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Mükellefinden 2014 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Beyannamelerine Göre İlk 100 İçerisinde Yer Alan Mükellef Listesi
* 2014 Vergilendirme  Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Rekortmenleri
* 2014 Vergilendirme  Dönemi Yıllık Gelir Vergisi (GMSİ) Rekortmenleri
* 2014 Vergilendirme  Dönemi Kurumlar Vergisi Rekortmenleri
İlimiz Merkez ve İlçe Vergi Daireleri/ Malmüdürlüklerine Kayıtlı Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Mükellefinden 2054 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Beyannamelerine Göre İlk 100 İçerisinde Yer Alan Mükellef Listesi
* 2015 Vergilendirme  Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Rekortmenleri
* 2015 Vergilendirme  Dönemi Yıllık Gelir Vergisi (GMSİ) Rekortmenleri
* 2015 Vergilendirme  Dönemi Kurumlar Vergisi Rekortmenleri
   
*