Bimer

Bimer/Bilgi Edinme
Bimer
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usüller Hakkında Yönetmelik
Açıklama (Bilgi Edinme Belge Ücreti)
Tebliğ ve Ücret Tarifesi (Bilgi Edinme Ücreti)
           Gerçek Kişiler                                             Tüzel Kişiler
 
 
                                                                     

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Doğrudan Başbakanlık Uygulaması Nedir?
BİMER, bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. BİMER ile oluşturulan sistem sayesinde vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarının tümü açık tutularak müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesinin yanı sıra, müracaatlara cevapların da hızlı, etkin ve daha ekonomik bir şekilde verilebilmesine imkân sağlanmıştır.

BİMER'e Nasıl Ulaşılır?
BİMER'e şahsen, telefon, faks, internet ve mektup ile ulaşılabilir.

Şahsen Müracaat
BİMER çerçevesinde  Tokat  Valiliği, Kaymakamlıklar, Belediyeler, İl ve Bölge Müdürlüklerinde Halkla İlişkiler Müracaat Büroları kurulmuştur. Vatandaşlarımız bu bürolara şahsen gelerek müracaatta bulunabilirler.

Telefon ile Müracaat
BİMER uygulaması için Türkiye genelinde "Alo 150" numarası tahsis edilmiştir. Vatandaşlarımız bu numaradan BİMER'e ulaşabilirler. "Alo 150" numarası sabit telefonlardan aranabileceği gibi cep telefonlarından da aranabilir.

Faks ile Müracaat
Vatandaşlarımız kurumlar bünyesinde oluşturulan Halkla İlişkiler Müracaat Bürolarına faks ile başvurabilirler.

İnternet Üzerinden Müracaat
BİMER'e http://bimerapplication.basbakanlik.gov.tr/Forms/pgApplicationEx.aspx adresinden ulaşılıp her türlü müracaat bu adresten yapılabilir

E-mail ile Müracaat                                                                                                                                                      bimer@basbakanlik.gov.tr adresine elektronik posta ile müracaat yapılabilir.                                                     Mektup ile Müracaat                                                                                                                                                                    Tokat  Valiliği, Kaymakamlıklar, Belediyeler, İl ve Bölge Müdürlüklerinde halkla    ilişkiler   müracaat   bürolarına  mektupla  müracaat yapılabilir.