Reşdiye Malmüdürlüğünden İlan... Hazineye ait taşınmazların 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre, Reşadiye Malmüdürlüğü çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacak olan ihale 12/04/2017 tarihinde Malmüdürlüğü makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.Ayrıntılar için tıklayınız...

Niksar Malmüdürlüğünden İlan... Hazineye ait taşınmazların 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ve 51/g maddesi göre irtifak hakkı ihaleleri 06/04/2017 tarihinde Malmüdürlüğü makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.Ayrıntılar için tıklayınız...

Artova Malmüdürlüğünden İlan... 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 29/03/2017 tarih ve saat 10:00'da Artova Malmüdürlüğü Müdür odasında toplanacak komisyon huzurunda ihale yapılacaktır.Ayrıntılar için tıklayınız.

Defterdarlığımız personelinin 28. Vergi Haftasında yapılan etkinliklere ait kareleri...

Defterdarlığımızda 28. Vergi Haftası Kutlamaları ... Etkinlikler için tıklayınız.

Milli Emlak Müdürlüğünden İlan... Mülkiyeti Hazineye ait ve ekte özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde 4706 sayılı Yasanın EK-3 üncü maddesi gereğince yayınlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımcılara Tahsisine İlişkin Esas ve Usullerin 13.maddesi uyarınca talepte bulunan yatırımcılar lehine 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan bölgesel desteklerden faydalanabilecek Tokat İli için belirlenen sektörlerde yatırım yapılmak amacıyla 49 (kıkdokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir. Ayrıntılar için tıklayınız...

İç kontrol Eylem Planı kos 2.6 gereğince Tokat Defterdarlığınca belirlenen hassas görevler için tıklayınız