Erbaa Vergi Dairesi Müdürlüğünden İlan... 6183 Sayılı Kanunun 84. maddesi gereğince 31/10/2017 tarih ve saat 09:00 da Taşınmaz Mal Satış İhalesi yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız...

Vergi dairesi Müdürlüğünden İlan... 6183 Sayılı Kanunun 84 ve 85. maddeleri gereğince 03/11/2017 tarih ve saat 10:00 da Taşınmaz Mal Satış İhalesi yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız...

Milli Emlak Müdürlüğünden İlan... 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince 20/11/217-21/11/2017 tarihlerinde ve saat 09:00 da Taşınmaz Mal Satışı ve kiralama İhalesi yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız...

Erbaa Malmüdürlüğünde İlan... 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince 01/11/217 tarih ve saat 09:30 da Taşınmaz Mal Satışı ve kiralama İhalesi yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız...

Turhal Malmüdürlüğünde İlan... 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince 02/11/217 tarih ve saat 09:30 da Taşınmaz Mal Satış İhalesi yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız...

Milli Emlak Müdürlüğünde İlan... 4706 Sayılı Kanunun Ek-3 ncü maddesi gereğince yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 12 nci maddesi gereğince yatırımcılara irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin ilan metni için tıklayınız...

(01 Haziran 2017) Gelir İdaresi Başkanı Adnan ERTÜRK' ten Teşekkür Mesajı...

İç kontrol Eylem Planı kos 2.6 gereğince Tokat Defterdarlığınca belirlenen hassas görevler için tıklayınız