Turhal Vergi dairesi Müdürlüğünden İlan... 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre 5/12/2017 tarih ve saat 10:00 da Taşınır Mal (Otomobil) Satış İhalesi yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız...

Turhal Vergi dairesi Müdürlüğünden İlan... 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre 5/12/2017 tarih ve saat 10:00 da Taşınır Mal Satış İhalesi yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız...

Vergi Dairesi Müdürlüğünden İlan... 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre 15/12/2017 tarih ve saat 10:00 da Taşınır Mal Satış İhalesi yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız...

Vergi Dairesi Müdürlüğünden İlan... 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre 15/12/2017 tarih ve saat 10:00 da Taşınır Mal Satış İhalesi yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız...

Turhal Vergi dairesi Müdürlüğünden İlan... 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre 5/12/2017 tarih ve saat 10:00 da Taşınır Mal Satış İhalesi yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız...

Turhal Vergi dairesi Müdürlüğünden İlan... 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre 5/12/2017 tarih ve saat 10:00 da Taşınır Mal Satış İhalesi yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız...

Turhal Vergi dairesi Müdürlüğünden İlan... 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre 28/11/2017 tarih ve saat 10:00 da Taşınır Mal Satış İhalesi yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız...

Turhal Vergi dairesi Müdürlüğünden İlan... 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre 28/11/2017 tarih ve saat 10:00 da Taşınır Mal Satış İhalesi yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız...

Turhal Vergi dairesi Müdürlüğünden İlan... 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre 28/11/2017 tarih ve saat 10:00 da Taşınır Mal Satış İhalesi yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız...

Milli Emlak Müdürlüğünde İlan... 4706 Sayılı Kanunun Ek-3 ncü maddesi gereğince yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 12 nci maddesi gereğince yatırımcılara irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin ilan metni için tıklayınız...

(01 Haziran 2017) Gelir İdaresi Başkanı Adnan ERTÜRK' ten Teşekkür Mesajı...

İç kontrol Eylem Planı kos 2.6 gereğince Tokat Defterdarlığınca belirlenen hassas görevler için tıklayınız