Mili Emlak Müdürülüğünden İlan... 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Gereğince Muhtelif Taşınmazların Satış ve Kiralama İhalesi 06-07-08 Eylül 2017 Tarihlerinde Yapılacaktır. Ayrıntılar İçin Tıklayınız...

Turhal Vergi Dairesinden İlan... 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Gereğince Menkul Malların Satış İhalesi 22/08/2017 Tarihinde saat 10:00 'da Yapılacaktır. Ayrıntılar İçin Tıklayınız...

Erbaa Vergi Dairesinden İlan... 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Gereğince Menkul Mal Satış İhalesi 24/08/2017 Tarihde Saat 10:00 'da Yapılacaktır. Ayrıntılar İçin Tıklayınız...

Milli Emlak Müdürlüğünden İlan... 4706 Sayılı Kanunun Ek-3. Maddesi Gereğince Yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 12. Maddesi Gereğince Yatırımcılara İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin İlan Metni İçin Tıklayınız...

Niksar Malmüdürlüğünden İlan... 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Gereğince Taşınmaz Satış İhalesi 17/08/2017 tarih ve saat 10:00 'da yapılacaktır. Ayrıntılar İçin Tıklayınız...

(01 Haziran 2017) Gelir İdaresi Başkanı Adnan ERTÜRK 'ten Teşekkür Mesajı...

İç Kontrol Eylem Planı kos 2.6 Gereğince Tokat Defterdarlığı 'nca Belirlenen Hassas Görevler İçin Tıklayınız