Turhal Malmüdürlüğünden İlan... 2886 Sayılı Yasanın 51/a maddesine göre pazarlık usulü ile Turhal Malmüdürlüğünde 27/04/2017 tarihinde ihale yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız...

Turhal Malmüdürlüğünden İlan... 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre, Turhal Malmüdürlüğünde 20/04/2017 tarihinde ihale yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız...

Milli Emlak Müdürlüğünden İlan... 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince 13/04/2017 tarihinde saat 10:00'da Pazarlık Usulü ile ihale yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız...

Reşdiye Malmüdürlüğünden İlan... Hazineye ait taşınmazların 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre, Reşadiye Malmüdürlüğü çalışma odasında 12/04/2017 tarihinde ihale yapılacaktır.Ayrıntılar için tıklayınız...

Niksar Malmüdürlüğünden İlan... Hazineye ait taşınmazların 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ve 51/g maddesi göre irtifak hakkı ihaleleri 06/04/2017 tarihinde Malmüdürlüğü makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.Ayrıntılar için tıklayınız...

Defterdarlığımız personelinin 28. Vergi Haftasında yapılan etkinliklere ait kareleri...

Defterdarlığımızda 28. Vergi Haftası Kutlamaları ... Etkinlikler için tıklayınız.

Milli Emlak Müdürlüğünden İlan... Mülkiyeti Hazineye ait ve ekte özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde 4706 sayılı Yasanın EK-3 üncü maddesi gereğince yayınlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımcılara Tahsisine İlişkin Esas ve Usullerin 13.maddesi uyarınca talepte bulunan yatırımcılar lehine 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan bölgesel desteklerden faydalanabilecek Tokat İli için belirlenen sektörlerde yatırım yapılmak amacıyla 49 (kıkdokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir. Ayrıntılar için tıklayınız...

İç kontrol Eylem Planı kos 2.6 gereğince Tokat Defterdarlığınca belirlenen hassas görevler için tıklayınız