TOKAT DEFTERDARLTOKAT DEFTERDARLIĞI MİSYONU VE VİZYONUU

         Belirlenen Maliye politikaları kapsamında; çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışıyla hızlı ve kaliteli hizmet sunan,   Devlet  mallarını  etkin ve  verimli  yöneten,  Genel bütçeli   kamu  idarelerinin  hesaplarını tutan, saymanlık hizmeti veren, Devletin muhakemat hizmetlerini yürüten bir Tokat Defterdarlığı olmak.